Hege Brun & Anbjørg Marie Hellestræ

ernærings klinikk

Firma: Stavanger ernæringsklinikk

Navn: Hege Engedal Brun

Mobil nr: 46656005

E-mail: hege@stavangerernering.no

Webside: www.stavangerernering.no

Facebook: www.facebook.com

Linker:

Hege Engedal Brun

Jeg er utdannet ernæringsfysiolog med en bachelorgrad i ernæring. I tillegg er jeg utdannet sykepleier, med erfaring fra både somatisk og psykiatrisk institusjon.

Jeg har spesiell interesse for matintoleranser og hvordan et riktig kosthold for nettopp deg kan redusere både mageproblemer og andre plager.

Viktigheten av et godt sammensatt kosthold til barn, som er i vekst og utvikling er et annet område som engasjerer meg.

Jeg har erfaring med sykdommen ME og stor interesse for hvordan kostholdet påvirker denne pasientgruppen.

Firma: Stavanger ernæringsklinikk

Navn: Anbjørg Marie Hellestræ

Mobil nr: 40546007

E-mail:anbjorg@stavangerernering.no

Webside: www.stavangerernering.no

Facebook: www.facebook.com

Linker:

Anbjørg Marie Hellestræ

Jeg er utdannet ernæringsfysiolog med en bachelorgrad i ernæring. I tillegg er jeg helsefagarbeider med kompetanse i Autisme, ADHD og psykisk helse.

Jeg har personlig erfaring med overvekt og undervekt og vet at begge deler kan være like utfordrende, men mulige å beherske med de rette metodene.

Mitt fokus er på matintoleranser og hvordan mat påvirker vår helse både fysisk og psykisk.

Jeg har arbeidet med utsatte grupper i Stavanger kommune i 14 år og vet hvor mye kostholdet betyr for mange av brukerne i kommunen. Dette er et av mine interessefelt.

Stavanger Ernæringsklinikk drives av ernæringsfysiologene Hege Engedal Brun og Anbjørg Hellestræ.

En ernæringsfysiolog arbeider med å fremme helse og forebygge sykdom gjennom å veilede til et godt og riktig sammensatt kosthold og en sunn livsstil.

Maten du spiser påvirker både den fysiske og den psykiske helsen, og det du spiser har stor betydning for hvordan du føler deg i hverdagen. I dag vet vi at kostholdet er en medvirkende årsak til utvikling av livsstilsykdommene. Mange er i faresonen og  trenger hjelp til å vurdere sitt kosthold og til å gjøre de endringer som er ønskelige eller nødvendige.

Vi er opptatt av hvordan sykdom kan forebygges og symptomer reduseres ved hjelp av et riktig kosthold tilpasset akkurat deg.  Små endringer kan gjøre en stor forskjell når du får kostholdet tilpasset. Vi ønsker å gi deg hjelp til kostholdet som du kan leve godt med over tid.

Ved allerede etablert sykdom kan et individuelt tilpasset kosthold redusere symptomer og bidra til å gi energi og mindre plager.

De som kommer for å få kostveiledning hos oss er mennesker i alle aldre, friske og syke. Vi kan hjelpe deg som ønsker råd i forhold til planlegging eller omlegging av kosten til hele familien for å sikre nødvendige næringstoffer og overskudd i en hektisk hverdag. Vi gir råd i forbindelse med blant annet overvekt og undervekt, matintoleranser, cøliaki, inflammatoriske tarmsykdommer (Crohns sykdom og ulcerøs kolitt), funksjonelle mage- tarmlidelser (irritabel tarm og dyspepsi), og livsstilssykdommer som f.eks diabetes type 2 og hjertesykdom.

Vi tilbyr individuell kostveiledning, samt aktiviteter og foredrag for bedrifter, foreninger og lag.

Velkommen til oss!