Om Tasta Helseloft

Tasta Helseloft åpnet i juni 2013. Vi består per 1. januar 2024 av 8 helsebedrifter med erfarne, engasjerte, terapeuter som brenner for sine respektive fag, men som samtidig er ydmyke nok til å kunne henvise til hverandre hvis dette er til kundens beste. Vi skal spille på hverandres kompetanse hvis kunden har behov for et tverrfaglig tilbud. Det presiseres at vi samarbeider tverrfaglig kùn hvis pasienten har behov for dette, ikke fordi det er en del av vårt forretningskonsept. Pasientene skal slippe å bli sendt fra terapeut til terapeut på en evig runddans de aldri kommer ut av.

Vi skal supplere og utfylle hverandre på en smidig måte som sikrer kontinuitet i behandlingen, og vi tror at kundene vil merke at vi trives med å arbeide i våre nye, flotte lokaler.

Utenom behandling av helseplager, har vi et minst like stort fokus på mestring av helseplager, altså at pasientene skal lære seg teknikker og redskaper for å få bedre kontroll over egen helse. Vi er i mot overbehandling, og ønsker å gi pasientene råd og veiledning for at de skal kunne forebygge tilbakefall og bør gå så ofte til behandling.

Vi har et godt samarbeid med andre aktører innen helse i nærområdet, og med legekontor i 5. etg på Alti Tasta er det jo lagt godt til rette for et bra tverrfaglig samarbeid. Likeså med de 2 treningssentrene i Tasta bydel. Vi kan henvise ferdigbehandlede pasienter dit for frisktrening, og kunde på treningssentrene kan få hjelp hvis de skulle pådra seg skader. Vi gir også et helsetilbud til bedrifter og idrettslag i nærmiljøet.

Har du behov for mer informasjon enn det du finner på denne hjemmesiden, ikke med å ta kontakt med oss!

Vel møtt på Tasta Helseloft!