Slåtthaug Psykomotorisk Fysioterapi

slått2

Firma: Slåtthaug Psykomotorisk Fysioterapi 

NB! DET ER DESSVERRE IKKE MULIG Å TA KONTAKT PR TELEFON.

FOR ALLE HENVENDELSER BER VI OM Å BRUKE VÅR MAILADRESSE.

Går du til behandling, vennligst ta direkte kontakt med din terapeut for avbestilling, endring av time o.l.

E-mail: post.psykmot@gmail.com

Webside: 

Facebook: 

Linker: 

Slåtthaug Psykomotorisk Fysioterapi ble etablert i 1988 på Slåtthaug, Hafrsfjord og flyttet til Tasta Helseloft, TastaSenter den 1.september 2014.

Psykomotorisk Fysioterapi (PMF) er et av spesialiseringsfeltene innen fysioterapi.

Mennesket som helhet er grunnleggende i PMF.

Tanker,  følelser og kropp fungerer som en enhet i kontinuerlig samspill med omgivelsene.

Livssituasjoner, stress, vedvarende belastning og traumer virker inn på vår kropp og   kroppsopplevelse og påvirker dermed funksjon og smerte.

Pust og spenningsforhold i kroppen endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv.

PMF er en helhetlig behandling  og inneholder en kombinasjon av samtale, øvelser og   ulike former for massasje, berøring. Behandlingen retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstander i kroppen.

Her er link til en informasjonsfilm om psykomotorisk fysioterapi: https://youtu.be/QP53IfuxnC4

PMF egner seg for:

– de som har smertetilstander som kan ha vedvart over tid

– de som plages av anspenthet

– de som har plager relatert til pust

– de som har angst, depresjon, spiseforstyrrelser, traumer eller tretthetstilstander

– de som ønsker å forebygge kroppslige plager i forbindelse med jobb og sosiale relasjoner

 

Det er bare behandling hos fysioterapeut med driftsavtale som gir deg rett til trygderefusjon.

Fysioterapeutene med driftsavtale:

Bram van der Mee

Robert Kjellberg

Sindre Hia

Kontakt: 

Vi informerer om at det kan være lang ventetid for å komme til vurdering. Undersøkelsen består av en samtale samt en kroppsundersøkelse og utgjør grunnlaget for en eventuell videre behandling. For alle henvendelser vennligst ta kontakt via e-post ( post.psykmot@gmail.com ).