Slåtthaug Psykomotorisk Fysioterapi

slått4

Firma: Slåtthaug Psykomotorisk Fysioterapi 

Navn: Slåtthaug Psykomotorisk Fysioterapi 

Mobil nr: 950 11 975 

E-mail: post.psykmot@gmail.com

Webside: 

Facebook: 

Linker: 

Slåtthaug Psykomotorisk Fysioterapi ble etablert i 1988 på Slåtthaug, Hafrsfjord og flyttet til Tasta Helseloft, TastaSenter den 1.september 2014.

Psykomotorisk Fysioterapi (PMF) er et av spesialiseringsfeltene innen fysioterapi.

Mennesket som helhet er grunnleggende i PMF.

Tanker,  følelser og kropp fungerer som en enhet i kontinuerlig samspill med omgivelsene.

Livssituasjoner, stress, vedvarende belastning og traumer virker inn på vår kropp og   kroppsopplevelse og påvirker dermed funksjon og smerte.

Pust og spenningsforhold i kroppen endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv.

 

PMF er en helhetlig behandling  og inneholder en kombinasjon av samtale, øvelser og   ulike former for massasje, berøring. Behandlingen retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstander i kroppen.

 

PMF egner seg for:

– de som har smertetilstander som kan ha vedvart over tid

– de som plages av anspenthet

– de som har plager relatert til pust

– de som har angst, depresjon, spiseforstyrrelser, traumer eller tretthetstilstander

– de som ønsker å forebygge kroppslige plager i forbindelse med jobb og sosiale relasjoner

 

Det er bare behandling hos fysioterapeut med driftsavtale som gir deg rett til trygderefusjon.

Fysioterapeutene med driftsavtale:

Nathalie Lygren

Bram van der Mee

Robert Kjellberg

Nina Antonsen (vikar)

Sindre Hia (fysioterapeut som holder på med videreutdannelse i psykomotorisk fysioterapi)

Timebestilling:

Vi opplyser at det er svært lang ventetid (over 1 år), og ønsker derfor at timebestilling skal skje via mail til  post.psykmot@gmail.com

Kontortid mellom kl 1215 og kl 1300, mandag tom torsdag